Vi ser ett lejon, en spindel och en fluga.

Vi ser spindelnät och olika växter bl.a. tistlar.

Vi ser att lejonet har röda ögon och mycket päls under magen.

Vår blick fastnar på lejonet.

Det som gör bilden intressant är att den är så detaljerad.

Vi ser att lejonet täcker största delen av bilden.

Vi tänker på lejonets röda ögon.

Vi ser att det är molnigt.

Vi ser att spindelnätet är mellan två grenar.

Vi ser att det är stenigt i bakgrunden vi ser också vatten i bakgrunden.

Vi tror att bilden är målad av Oudry 1773.