Vid slutet av projektet ville eleverna själva visa upp sina arbeten. De bestämde att de ville bjuda in elever från andra klasser på skolan. Vilket de i alla åk 5 gjorde. De skapade inbjudningar och gick till dessa klasser och lämnade högtidligt över sin inbjudan.

 

Vid presentationen var två elever konferencierer och hälsade välkomna och presenterade allas projekt. När vi tittat på ett projekt fick de elever som arbetat med projektet beskriva för våran publik vad de tycker att de hade lärt sig under projektets gång och om den stött på någon utmaning som de tyckte de hade lyckats med.